is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden na het vermengen gezift; het niet doorgezifte poeder wordt fijngewreven, gezift en onder het eerste mengsel verdeeld.

Om poeders van verschillend specifiek gewicht te mengen, brengt men eerst het soortelijk zwaarste bestanddeel in den mortier, en roert daaronder bij gedeelten het lichtere poeder. Men drage hierbij zorg, met den stamper niet op den bodem van 'den mortier te drukken, maar hoofdzakelijk het bovenliggend deel van het poeder aan te raken.

Bij het bereiden van groote hoeveelheden van een poeder bijv. bij Pulvis Liquiritiae compositus, zal het gemakkelijk gebeuren, dat ondanks zorgvuldig wrijven toch nog klontjes van een der bestanddeelen in het poedermengsel blijven; om ook deze te verwijderen moet het poeder gezift worden, de achterblijvende stukjes afzonderlijk fijngewreven en dan onder het gezifte poeder gemengd worden. Vooral na het ziften van Pulvis Liquiritiae compositus zal men zien, dit het noodig is het gezifte poeder nog eens flink door te mengen, daar lang niet alle poeders even snel door den zeefbodem gaan.

Met het oog op de fijnheid van het poeder van Venkelvruchten mag men geen fijner zeefbodem dan BaJ gebruiken.

Eene eenvoudige en praktische methode om niet te kleine hoeveelheden poeder te vermengen, is de volgende: in een ruime ronde

poederdoos brengt men de te mengen poeders en twee of drie glazen knikkers, en schudt de doos na haar gesloten te hebben zóó, dat de kogels langs den wand rollen; in zeer korten tijd heeft men dan een homogeen mengsel.

Door apotheker Wolsiffer in Neustadt wordt voor dit doel eene Pulvermischdose (fig. 31) in den handel gebracht, een metalen doos (van aluminium), waarvan de bodem min of meer hol is en zonder hoek in den rand overgaat; hierbij behooren drie zware vernikkelde metalen

-J Ullte b(,uiv. v\_i iuni\\.iu\. 111v_iaiv_U

kogels. Dit toestel kan met warm water gereinigd worden, zoodat men er riekende poedermengsels in kan maken en het toestel na het reinigen weder kan gebruiken voor niet riekende poeders.

In dit toestel wordt een poedermengsel, volgens het voorschrift:

J£. Pulveris Carbonis Ligni Carbonatis magnesici Nitratis bismuthici basici a 30 m. f. pulverem ds. si necesse c. p.,