is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sulfas natricus en Brometum kalicum, Tanninum en Alcaloïden, Acetas plumbicus en Extractum Opii enz. enz.

Ten einde de inwerking van deze stoffen op elkaar zooveel mogelijk te voorkomen, verdeelt men de op elkaar inwerkende stoffen eikonder een deel van het constituens.

Verschillende ontledingen kan men op deze wijze geheel voorkomen of althans eenigen tijd vertragen; andere daarentegen kan men niet ontgaan. Zoo zal de inwerking van Extractum Opii op Acetas plumbicus, van Tannine op Alcaloïdzouten geheel kunnen worden vermeden; de inwerking van Caloniel op Sulfidum stibicum veel worden vertraagd.

Calomei en Jodium echter blijven op elkaar inwerken, ook al verdeelt men beide stoffen afzonderlijk onder het constituens, de werking wordt voorgesteld door de vergelijking:

HgoClj -f I* = HgO, + Hgl,,.

Uit het weinig vergiftige mercurozout ontstaan dus twee veel meer vergiftige mercurizouten. Wordt een dergelijke combinatie op recept voorgeschreven, dan zal men den medicus op het gevaarlijke daarvan dienen te wijzen.

Brengt men in een poedermengsel Brometum kalicum en Sulfas natricus samen, dan zal inwerking plaats hebben naar de vergelijking:

2 KBr + Na.SO, lOaq = 2 NaBr + KL.S04 + 10 H.O.

Het kristalwater uit het natriumsulfaat zal dus vrij worden en eene vloeistof doen ontstaan. Deze inwerking kan men voorkomen, door in plaats van het gekristalliseerde Natriumsulfaat het uitgedroogde (Sulfas natricus exsiccatus, Na^SO.jaq) te nemen, en wel, naar het voorschrift der l'harmacopee, in eene gelijke hoeveelheid.

De gewoonte bestond, om in een dergelijk geval de helft van de voorgeschreven hoeveelheid Sulfas natricus aan Sulfas natricus exsiccatus te nemen en bij een onverdeeld poeder het te kort aan te vullen niet Saccharum of Saccharum Lactis. Bij verdeelde poeders was dit niet noodig. Voor de andere zouten met kristalwater geeft de Pharmacopee te dien opzichte geen voorschriften; dit geeft eenige moeielijkheid, want ook stoffen als Sulfas ferrosus, Sulfas magnesicus, Sulfas kalico-aluminicus, Carbonas natricus kunnen bij vermenging met andere zouten hun kristalwater afgeven. Teneinde ook in deze gevallen een droog poeder af te leveren, zal het noodig zijn de uitgedroogde zouten te gebruiken. Naar onze meening is men echter niet gerechtigd, ook in deze gevallen het kristalwater te vervangen door uitgedroogd zout. Wij meenen dat het raadzaam is, om,