is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer in het onverdeelde poeder Saccharum of Saccharnm Lactis voorkomt, zooals in de meeste gevallen wel het geval zal zijn, het kristalwater door een dezer stoffen te vervangen, en wanneer deze stoffen er niet in voorkomen, de medicus op de nioeielijkheid opmerkzaam te maken.

Ook Calomel en Sulfidum stibieum heeten op elkaar in te werken; daarbij zal dan gevormd worden Antinioonchloruur en Mercurisulfide, volgens de vergelijking

3 HgoClo + Sb2S5 = 3 Hg2S + 2 SbCl3 + S2, het mengsel zou dus vochtig en grijs worden.

Het is ons niet gelukt dit verschijnsel waar te nemen; wij hebben een mengsel van 500 mGr. Calomel, 500 mGr. Sulfidum stibieum en 9 Gr. Saccharum eenige dagen in een fleschje laten staan aan het licht blootgesteld en er geen enkele verandering in kunnen waarnemen, zelfs niet nadat aan het mengsel een druppel water was toegevoegd en het daarna weer aan het licht blootgesteld werd. Na een kwartier verwarmen in kokend water, was de kleur nog even fraai rood gebleven.

Onder den naam Pulveres Plummeri beschrijft het Supplement een mengsel van 3 deeien Calomel, 3 deelen Sulfidum stibieum en 94 deelen Saccharum Lactis, waarvan poeders bereid worden, die elk 500 mGr. wegen en dus elk 15 mGr. der werkzame geneesmiddelen bevatten. Deze poeders waren, nadat ze ruim een maand waren bewaard, nog droog en fraai rood van kleur.

Om deze reden achten wij het niet noodig, bij het bereiden der Pulveres Plummeri de Calomel en het Sulfidum stibieum ieder onder de helft van de melksuiker te verdeelen. Men kan eerst de Calomel onder alle melksuiker lege artis verdeelen en dan het Stibiumsulfide toevoegen.

Op nog eenige, voor poedermengsels niet geschikte combinaties willen wij hier de aandacht vestigen.

Poedermengsels, waarin Nitras bismuthicus basicus en Jodetum kalicum voorkomen worden spoedig geel, ondei vorming van basisch Bismuthoxyjodide.

Vochtige of vloeibare mengsels verkrijgt men bij het mengen van:

Camphora met Hydras Chlorali, Phenolum, Thymolum, /Ï-Naphtholum, Mentholum, Resorcinum, Salolum, Pyrogallolum, Acidum trichlooraceticum.

Hydras Chlorali met Camphora, Camphora monobromata, Mentholum, Phenolum, Salolum, T h y m o 1 u m, A n t i p y-