is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelt men aldus: men brengt het poeder bij 1 in den cilinder, waarin zich een metalen stempel (zie bij 6 en 7) bevindt, brengt dan den stempel 2 daarop en zet dan beugel 3 zóó, dat deze stempel wordt vastgehouden (fig. 45). Draait men nu de beide kogels 4 naar rechts, dan wordt de onderste stempel in den cilinder naar boven bewogen en zóó het poeder samengeperst. Na een halven slag links gedraaid te hebben kan men den beugel 3 van den stempel 2 afnemen, en wederom rechts draaiend kan men eerst dezen stempel en daarna de pastille verwijderen.

Moet men bij de beschreven comprimeermachines de hoeveelheid poeder die men tusschen de stempels brengt afwegen, anders is dit bij de in fig. 46 voorgestelde machine, waarbij men het poeder in den links in de figuur aangebrachten trechter brengt en deze zóó

verschuift, dat het poeder in den cilinder kan glijden, zoodat deze na het verwijderen van den trechter juist gladgestreken vol is. Daar de onderste stempel met behulp van een schroef zeer nauwkeurig kan gesteld worden, is het mogelijk telkens een bepaald volume poeder af te meten en dit te comprimeeren door den hefboom naar beneden te drukken.

De voornaamste eischen, die aan gecomprimeerde tabletten gesteld moeten worden, zijn: 1°. dat zij stevig zijn; 20. dat zij gemakkelijk uiteen¬

vallen.

Fig. 46.

Voor het verkrijgen van stevige tabletten is het in vele gevallen noodig, dat de poedervormige stof eerst met behulp van alcohol (verdunden of sterken) wordt bevochtigd en dan gegranuleerd op de wijze als voor Citras magnesicus effervescens is aangegeven, soms is voor het granuleeren toevoeging van water of Sirupus simplex meer geschikt. Toevoeging van gom, tragacanth of dextrine en eene waterige vloeistof maakt gewoonlijk dat de pastilles veel minder goed uiteenvallen.

Enkele stoffen kunnen zonder toevoeging van eene andere stof gecomprimeerd worden tot tabletten, die gemakkelijk uiteenvallen of oplossen.