is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als bindmiddel voorgeschreven, bijv. bij Phenacetine en bij Antifebrine. Maakt men in een dergelijk geval de massa alleen met water, dan zullen de pillen na eenigen tijd volkomen onoplosbaar zijn; daarom maakt men liever de massa met Aqua glycerinata en neemt in plaats van gompoeder alleen een mengsel van gelijke deèlen gompoeder en suiker. Vooral bij onoplosbare stoffen, als de beide bovengenoemde, achten wij gompoeder als bindmiddel ongeschikt. Betei achten wij gom als bindmiddel bij goed oplosbare stoffen, als Chloretum ammonicum, Salicylas natricus. Wij geven echter ook bij deze stollen aan pulvis gummosus de voorkeur en voegen daarbij, wanneet de pillen al te klein zouden worden, Saccharum en maken met Sirupus simplex eene pillenmassa; vooral bij pillen, die langen tijd moeten bewaard worden, kunnen wij deze stoffen als bindmiddelen ten zeerste aanbevelen. In kunstmatig maagsap vallen zij bij lichaamstemperatuur gemakkelijk uiteen, zelfs wanneer zij eenige maanden oud zijn.

Eenige voorschriften, waarbij wij dit bindmiddel geregeld gebruiken, zijn de volgende:

Ji. Hydrochloratis Morphini 120 mG.

Bicarbonatis natrici 8 Sacchari albi 6 Pulveris gummosi 3 Sirupi simplicis q. s. m. f. pilulae CXX

consperge talco veneto. d.s. 5 d. d. 3 p.

4&. Pulveris Opii compositi Bicarbonatis natrici a 4 Sacchari albi Pulveris gummosi a 1,5 Sirupi simplicis q. s. m. f. pilulae CXX

consp. talc. venet.

.Ji. Chloreti ammonici 9

Hydrochloratis Codeini 300 mG.

Hydrochloratis Chinini 3 Sacchari

Pulveris gummosi a 2 Sirupi simplicis q. s. m. f. pilulae XC.