is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt volgens G. Haima van der Wal het best gereedgemaakt met Sapo kalinus. Hij lost 2,5 Sapo kalinus op in 2,5 Aqua Naphae en emulgeert daarmee den balsem en het extract. Na toevoeging van de rest Aqua Naphae wordt het gompoeder toegevoegd en met Althaeapoeder massa gemaakt. De pillen wegen ongeveer 700 mgr.

Magnesia alba en usta hebben hun roem voor pillen met Balsamum Copaivae of Extractum Filicis overleefd, sinds gebleken is, dat zij werkzame bestanddeelen dier stoffen in moeielijk oplosbare verbindingen omzetten. Wij maken tegenwoordig alleen dan gebruik van Magnesia wanneer zulks uitdrukkelijk staat voorgeschreven. Vroeger diende Magnesia usta o.a. voor pillen met Balsamum Copaivae, waarbij stond voorgeschreven: fac massam si/ic ccra. Men mengde dan 10 deelen Balsamum Copaivae met 5 deelen Oxyduni magnesicum en eenige druppels water en stelde het mengsel eenigen tijd aan een temperatuur van 50° bloot. Na 24 a 36 uur was dan de balsem zoover vei zeept, dat men door toevoeging van alleen plantenpoeder eene goede massa verkreeg. Zulk een massa werd dikwijls onder den naam: Balsamum Copaivae Magnesia solidificatum in voorraad gehouden.

Tragacantpoeder is een bindmiddel, dat men alleen dan gein uikt, wanneer groote hoeveelheden poeder onder eene zoo gering mogelijke gewichtsvermeerdering tot eene pillenmassa moeten worden gebracht. Men mengt dan de poeders met l/ó van hun gewicht aan Tragacant en maakt met Aqua glycerinata een pillenmassa. Dezelfde diensten kan een iets grootere hoeveelheid Pulvis gummosus bewijzen, legenwoordig gebruikt men echter voor Pulvis Tragacanthae meestal Glycerinetragacant.

Salebpoeder wordt alleen gebruikt om te weeke en veelal verknoeide pillenmassa's weer op de goede consistentie te brengen.

A1ica Pan is (broodkruim) is eigenlijk alleen uit een historisch oogpunt als bindmiddel van belang. Vooral bekend zijn de Sublimaatpillen (Piltilae mercurialis Dzondii), die vroeger steeds met broodkruim werden gemaakt, o. a. naar het voorschrift van Hager (Handbuch der pharmaceutischen Praxis):

Ji. Chloreti Hydrargyrici 720 mgr.

Aquae destillatae guttas V exacte contritis immisce: