is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of aqua glycerinata tot de consistentie der Ed. III te brengen. Enkele van deze extracten, niet name Extractuin Gentianae, Extractum Liquiritiae, Extractum Taraxaci, worden dikwijls met een of ander plantenpoeder als bindmiddel voorgeschreven; daar de hoeveelheid dier stoffen meestal aan den receptarius wordt overgelaten, moeten wij nagaan hoeveel hiervan zal worden genomen.

Pillen van normale grootte verkrijgt men, wanneer men voor elke 30 pillen + 2 G. dik extract (Ed. III) neemt en met plantenpoeder een pillenmassa maakt.

Het voorschrift:

•R. Jodeti kalici 6

Extracti Gentianae q. s. f. 1. a. pilulae C.

zal men gereedmaken, door het fijngewreven Kaliumjodide te mengen met 7 G. Gentiaanextract dan enkele druppels water toe te voegen en met Radix Liquiritiae eene pillenmassa te maken. Anders wordt het geval, wanneer men eene groote hoeveelheid geneesmiddel heeft en daarvan met een dik extract een pillenmassa moet maken, bijv.:

.Ji. Pulveris Radicis Rhei 10 Saponis medicati 5 Extracti Taraxaci q. s. m. f. pilulae C.

Naar hetgeen wij hierboven mededeelden, heeft men voor 1 a 1,5 G. plantenpoeder 1 G. dik extract (Ed. III) noodig; daar voor Sapo medicatus zoo goed als geen extract noodig is om er een pillenmassa van te maken, rekent men alleen naar de hoeveelheid Pulvis Rhei; voor 10 gram, hiervan is hoogstens 10 G. extract noodig. Men mengt nu Pulvis Rhei en Sapo medicatus, weegt 10 G. extract af en voegt dit bij gedeelten bij het mengsel; zoodra de massa goed is, voegt men niet meer toe, maar weegt hetgeen is overgebleven, en teekent de gebruikte hoeveelheid op het recept aan. Heeft men zorg gedragen, dat de niet gebruikte hoeveelheid extract niet verontreinigd is geworden door het poedermengsel, dan kan het weer bij den voorraad gevoegd worden, anders niet. Ten einde steeds pillen van dezelfde grootte te kunnen afleveren is het zeer gewenscht, op alle recepten volledig aan te teekenen, welk constituens is toegevoegd en in welke hoeveelheid. Doet men dit niet, dan zal men waarschijnlijk telkens pillen van verschillende grootte afleveren.