is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van in voorraad houden van eene oplossing van Scopolamine mag geen sprake zijn, daar, volgens opgaven van medische zijde, de werking bij het bewaren in oplossing belangrijk vermindert. Er blijft dus niet anders over, dan de alcaloidzouten in steriel water op te lossen in een steriel fleschje en in een ander steriel fleschje te filtreeren. Men volgt dus geheel de methode, die wij pag. 254, voor het bereiden van injecties aangaven. Eene uitgebreide ervaring heeft ons geleerd, dat men op deze wijze, mits met de meest mogelijke reinheid werkende, injecties aflevert, die feitelijk steriel zijn. Wanneer de tijd het toelaat meenen wij echter, dat het steriliseeren van de injectievloeistoffen na de bereiding, zoo niet dringend noodzakelijk, dan toch in elk geval zeer gewenscht is.

Vóór wij overgaan tot het bespreken van de methoden voor het steriliseeren van bepaalde vloeistoffen, laten we hier eenige algemeene opmerkingen volgen:

1". Bij het steriliseeren moet de meest mogelijke reinheid in acht genomen worden.

2". Brengt men gesteriliseerde voorwerpen in aanraking met niet gesteriliseerde, dan worden de eerste geïnfecteerd; neemt men bijv. met niet steriele handen een prop watten van een fleschje met gesteriliseerden inhoud en plaatst die er weder op, zonder de watten in een vlam te schroeien, dan bestaat er kans, dat de inhoud geïnfecteerd wordt.

3". Moet men een steriele vloeistof uit een flesch gieten, dan make men den hals van de flesch steriel door haar af te wasschen met een sublimaatoplossing van 3jim, en spoelt het sublimaat weg met absoluten alcohol. Beter echter is het een dergelijke vloeistof door een in stoom gesteriliseerden hevel over te hevelen.

Nog beter kan men gebruik maken van eene flesch met aftapkraan, welke flesch is gesloten door een prop watten of door een bacteriënluchtfilter naar van Hest.

40. Flesschen met gesteriliseerden inhoud sluite men bij voorkeur met eene prop niet-onvette watten; deze sluiting houdt - in tegenstelling met een kurk - bacteriën terug. Niet-ontvette watten kunnen, daar zij geen water absorbeeren, in stoom gesteriliseerd worden; ontvette watten echter nemen daarbij water op en zijn dan een geschikte voedingsbodem voor bacteriën en vooral voor schimmels, welke er spoedig doorheen groeien en den inhoud der flesschen bederven.

\ oor vervoer zijn flesschen, die alleen met een prop watten zijn