is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pas als we moeten onderstellen, dat de stof ligt buiten de grenzen van de gewone lagere school, of wanneer we meenen, dat de school die leerstof niet voldoende verwerken kon, omdat de leerlingen daarvoor te jong waren, of waar we toepassingen willen geven," die niet de schooljeugd, maar wel de volwassene jeugd interesseeren, daar zullen we zooveel toelichten en bespreken als o. i. nuttig en noodig zal blijken te zijn.

§ 2. Hoe dc getallen in elkander zitten.

Beschouwen we een willekeurig getal, b.v.: 63257893, dan weten we 't natuurlijk nog van de schooljaren, dat de 3 voorstelt 3 eenheden,

de 9 » 9 tientallen, de 8 » 8 honderdtallen,

de 7 » 7 duizendtallen, de 5 » 5 tienduizendtallen, de 2 » 2 honderdduizendtallen,

de 3 » 3 miljoenen, de 6 » 6 tienmiljoenen.

Zijn die eenheden centen, dan zijn de tientallen dubbeltjes, de honderdtallen guldens. We herhalen het lijstje: eenheden, tientallen,, honderdtallen, duizendtallen, tienduizendtallen, honderdduizendtallen, miljoenen, tienmiljoenen, enz., want ofschoon het gegeven getal niet meer dan 8 cijfers bevat, we kunnen gemakkelijk genoeg getallen schrijven, die nog grooter zijn, en we zouden dan krijgen, steeds meer naar links: honderdmiljoenen, duizendmiljoenen, tienduizendmiljoenen, enz., ja inderdaad en zoo voort, want er komt geen einde aan.

Een tiental is een verzameling van 10 eenheden, en aan elk van die eenheden apart kunnen we denken. Maar als we vele tientallen hebben, dan voegen we die 10 eenheden in gedachten toch telkens bij elkaar als een geheel, als een afzonderlijk iets, als een eenheid. Een cent is een eenheid, maar een dubbeltje, d. i. 10 centen, ook. Zoo kunnen we een honderdtal, een duizendtal enz., ook beschouwen als een geheel, een eenheid, maar om niet in de