is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten we zeggen: de gelijknamige deelen van het getal bijeen. Niet de duizenden, tienduizenden en honderdduizenden afzonderlijk, maar alle tegelijk : 512613 = 5 h.d. + 1 t.d. + 2 d.+613, wordt uitgesproken als 512 duizend 613.

Zoo ook de miljoenen alle bijeen: 326684385678 = 3 honderdduizendmiljoen + 2 tienduizendmiljoen -f 6 duizendmiljoen + enz., spreekt men dus uit als : 326684 miljoen 385 duizend 678.

Bij getallen van hoogstens 6 cijfers worden dus de eerste 3 cijfers van rechts afzonderlijk uitgesproken, dus 613, 718, 509 of wat ook ; wat daar voor staat, aan de linkerhand, zijn duizenden.

De cijfers 7—12 (van rechts) in nog grootere getallen zijn

de miljoenen.

En daarvoor? Zelden werkt men met zulke getallen, ook omdat we wel middelen hebben om het schrijven en uitspreken van zulke kolossale getallen te vermijden, maar overigens : wie van namen houdt, die wete het. dat men spreekt van biljoenen, (de cijfers 13—18), triljoenen enz. Over die «middelen» later wel iets.

§ 4. Het optellen.

We onderstellen het optellen nog bekend uit de schooljaren. Doch ziehier toch een optelling, om het inzicht in de zaak te verhelderen.

6584 37268

14639

8673260 516372 9248123

Wie zulk een optelling vindt in een boek, kan direct beginnen. In de practijk echter heeft men verschillende getallen, die eerst opgeschreven moeten worden. Dan denke men er aan, dat de eenheden komen onder de eenheden,

de tientallen » » » tientallen,

de honderdtallen » » » honderdtallen, enz.