is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mènigvuldigen met o kan geen sprake zijn. We beginnen dus te vermenigvuldigen met 50 en schrijven daartoe een o, dan met 800, schrijven twee nullen, dan met 30000, en schrijven vier nullen ; zóó:

386057 30850

19302850 (met 1 nul)

308845600 (met 2 nullen)

1 1581710000 (met 4 nullen)

11909858450

c) 26800900

5008060

1608054000 (= 60 X 't verm.tal, dus 1 nul)

214407200000 (= 8000 X » » 4 nullen) 134004500000000 (= 5000000 X * » 6 nullen)

134220515254000

Het aantal nullen is in de 3 gedeeltelijke producten telkens 2 meer dan we er tusschen twee haakjes achtervoegden; dat komt, zooals men begrijpt, daarvandaan, dat in het vermenigvuldigtal twee nullen voorkomen. Wie van «inspringen» houdt, kan dit hier ook doen, maar zou zich nu ook wel eens kunnen vergissen. 't Is beter telkens even zichzelf af te vragen, wat men doet; dan vergist men zich niet zoo spoedig.

§ 5i4. De factoren van een product kunnen verwisseld worden.

De factoren van een product, dat zijn vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal, en wanneer we dus zeggen : de factoren mogen verwisseld worden, dan beteekent dit: voor het vermenigvuldigtal mag men den vermenigvuldiger nemen, en omgekeerd. Niet zoo, dat we voor

16 X 2 3 eent

ook mogen lezen

23 cent X l6>