is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want elke rij telde dan 95 kruisjes, en het aantal rijen bedroeg 68732. In de practijk van 't leven kan men van wat we hier leerden, (van deze eigenschap, zegt men ook) gebruik maken om te onderzoeken of er goed is vermenigvuldigd, en, zooals bleek, kan men soms ook het vermenigvuldigen vereenvoudigen. Voor vermenigvuldiger nemen we steeds dat getal, dat uit het kleinste aantal cijfers bestaat.

§ 25. Heb ik goed vermenigvuldigd?

Om te onderzoeken of de vermenigvuldiging goed is uitgevoerd, moeten wij gebruik maken van wat 111 de vorige paragraaf is geleerd. Hebben we dus vermenigvuldigd:

3856 278

dan kunnen we deze beide getallen nog eens vermenigvuldigen op deze wijze:

278 3856

en komt er beide keeren precies hetzelfde uit, dan is de som goed uitgerekend, tenzij, maar dit is hier bijna ondenkbaar, tenzij er beide keeren op dezelfde wijze dezelfde fout is begaan.

Kr zullen later nog andere wijzen behandeld worden om te onderzoeken of de vermenigvuldiging goed is. Hij de deeling n.1. en bij het hoofdstuk over de deelbaarheid der getallen.

§ Ütt. Gedurige producten.

Men kan ook meer dan twee getallen met elkaar vermenigvuldigen. Wat wil dat zeggen en hoe komt het voor: Ziehier:

Ken aannemer heelt werklieden in dienst, die per uur 20 ct. verdienen. Is de werktijd 9 uur, dan wordt door elk der arbeiders per dag verdiend

9 X 20 tent.

Wordt er zoo 16 dagen gewerkt dan kan men, wat de aannemer aan ieder te betalen heeft, zoo voorstellen:

16 X 9 X 20 cent