is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teld of afgetrokken moeten worden, clan zou men ook haakjes kunnen gebruiken, maar — men doet het niet. Hebben we dus op te tellen

24 X 716

33 X 5i8

99 X

dan schrijven we dit achter elkaar niet zoo :

(24 X 7i6) + (33 X 518) + (99 X "6)

maar zoo :

24 X 7 '6 + 33 X 519 + 99 X n6.

Deze laatste vorm beteekent precies hetzelfde als de eei>ste met de haakjes. Men lette er echter wel op, dat dit hier niet verklaard wordt: 't is eenvoudig een gewoonte, om in een dergelijk geval de haakjes weg te laten.

Evenzoo is 26 X 384 — V 112 hetzelfde als

(26 x 384) — (31 X 112).

Voert men de verschillende bewerkingen uit zooals men ze vindt, dan zou men voor

26 x 384 — 31 X 112 dit krijgen : eerst 26 X 284; het product verminderen met 31, en dit verschil vermenigvuldigen met 112. Dat mag echter niet: men moet eerst de béide vermenigvuldigingen uitvoeren, en dan de producten aftrekken.

I11 al de vorige vormen kwamen telkens twee (of drie) bewerkingen voor: vermenigvuldigen en nog iets anders. Zijn er alleen vermenigvuldigingen, dan zijn haakjes niet noodig. Immers

(72 X 36) X 58 X (26 X 33)

beduidt, als men de haakjes in acht wilde nemen, dit: eerst moet het product berekend worden van 26 en 33 ; dit product moet 58 keer worden genomen ; en dit product moet weer vermenigvuldigd worden met de uitkomst van 72 X 36. Maar wie nog eens naleest, wat we schreven over de gedurige producten, zal begrijpen, dat men dan ten slotte toch heeft:

72 X 36 X 58 X 26 X 39-

Haakjes zijn dus in een gedurig product geheel overbodig.