is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b) de tweede rij veelvouden zijn :

20 X 8 = 160 = 16 tientallen,

30 X 8 = 240 = 24 »

40 X 8 = 320 = 32 50 X ^ = 400, enz.,

dus evenveel tientallen als er eenheden zijn in de eerste rij;

c) de derde rij veelvouden zijn :

200 X 8 = *600 300 X 8 = 2400, enz.,

dus evenveel honderdtallen als er eenheden zijn in de eerste rij;

d) de vierde rij 2000 X 8 = 16000, dus evenveel duizendtallen; de vijfde rij evenveel tienduizendtallen ; enz.

Daar heeft men de veelvouden, die men bij 't deelen door 8 noodig heeft. De tafel van 8, soms met een of meer nullen, anders niet. Zoo gaat het ook met andere getallen. Wil men b.v. deelen door 32, dan heeft men noodig :

eerstens de veelvouden, zooals men die vindt in de tafel van 32, en dan even zooveel tientallen of honderdtallen, enz.

Een voorbeeld : deel 32 op 5088. Indien we de rij veelvouden van 32 opschreven zooals hierboven van 8, dan moesten we eerst zijn in de rij der honderdtallen, omdat 5088 = 50 h. -j- 88, dat is: meer dan 32 honderd. Het eerste deel is dus 3200. De rest is 1888 = 188 tientallen en 8 eenheden. In de rij veelvouden zou voorkomen 160 tientallen ; dat is het tweede deel. De rest is 288 = 9 X 32. We hebben daarom dit :

5088 = 3200 -f- 1600 + 288'•

het 32° deel is 100 -|- 50 -f- 9 = 159.

Zooals we nader zullen zien, wordt aan de bewerking zelf, het eigenlijke deelen, een vorm gegeven, die dit alles nog vergemakkelijkt.

Goed kunnen vermenigvuldigen is een eerste vereischte.

Om vlug en goed te kunnen deelen, moet men, evenals bij het vermenigvuldigen, goed de tafels kennen, en een product van twee factoren, waarvan de één uit 1 cijfer, de ander uit 2 of 3 of meer cijfers bestaat, vlug kunnen berekenen.