is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Tracht eens precies in woorden op te schrijven, wat een »mooi« getal is.

11. Als ge, een groote aftrekking makend, middenin eens b.v. 15 honderdtallen overhoudt, wat schrijft ge dan op : de 5 of de 1 ?

12. Waarom is het product van twee oneven getallen altijd oneven ?

13. Waardoor is het product van twee even getallen altijd deelbaar ?

Schrijf zelf eenige voorbeelden op, en zie 't dan. Probeer daarna aan te toonen dat het zoo wezen moet.

14. Waardoor is het product van twee even getallen, die op elkaar volgen, steeds deelbaar ?

Handel als voren.

15. Waardoor is het product van drie op elkaar volgende getallen steeds deelbaar ?

Handel als voren. Let op twee verschillende factoren.

16. Als men met 12 moet vermenigvuldigen, doch men vergeet in te springen, waarmee vermenigvuldigt men dan eigenlijk?

Door het inspringen krijgt de ,,i" de waarde van „een tiental", doch als men het inspringen vergeet, dan ....

17. Als men met 768 moet vermenigvuldigen, doch het inspringen verzuimt, waarmee vermenigvuldigt men dan ?

18. Op hoeveel nullen eindigen de volgende producten?

280 X 360 50000 X 270

500 X 680 200 X 846000

260 X 3600 3000 X 50000

19. Bedenk eens een vraagstuk, waarin dit gedurig product voorkomt:

82 X 16 x 25 X 12.

20. In welke volgorde zoudt ge de factoren vermenigvuldigen van de volgende gedurige producten :

33 X 28 X 25 X 16 72 X 4 X 37 X 5o