is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. een vierkant, waarvan elke zijde i in. M. is;

2. » » » » » i c. M. » ;

3. > » » » » 1 cl. M. » ;

4. » » » » » 1 M. » ;

5. » » >■ » » 1 1). M. » ;

6. » » t » 1 H. M. j

7. » » » » » 1 K. M. » ;

8. » » » » » 1 M. M. » ; en aan die maten geven we de volgende namen:

1. vierkante millimeter (verkort Q m.M. of m.M.2) ;

2. vierkante centimeter ( » fj c.M. » c.M.2);

3. vierkante decimeter ( » | j d.M. » d.M.2) ;

4. vierkante meter ( » Q M. » M.-);

5. vierkante decameter ( » [j D.M. » D.M.2);

6. vierkante hectometer ( » H.M. » H.M.8);

7. vierkante kilometer ( » K.M. » K.M.2) ;

8. vierkante myriameter ( » M.M. » M.M.2).

Een heel eenvoudige zaak dus. Wij geven direct maar de afkortingen van die lange namen. De afkortingen bestaan uit een klein vierkantje voor de lengtemaat, die de zijde van het vierkant aangeeft of uit een kleine twee, rechts-boven die lengtemaat. De laatste verkorting is de meest gewone.

Drie van de genoemde maten spelen in het dagelijksch leven een belangrijke rol, en wel no. 4, 5 en 6. Deze drie dienen n.1. om de grootte van landerijen, van bouwterreinen, in 't algemeen om de grootte van den bodem aan te geven. Daartoe worden nimmer kleinere maten gebezigd dan de vierkante meter. No. 7, de vierkante kilometer, dient alleen om zeer groote gebieden aan te geven, niet van landerijen, maar van landen, zooals Frankrijk, Nederland, België, enz. Wilde men de grootte van deze landen opgeven in H.M2, of in M2, dan zou men veel te groote getallen noodig hebben. We gebruiken die groote maten dus om zeer groote getallen te vermijden (zie blz. 7). De grootte van de landen wordt ook wel eens opgegeven in een gr-ootere maat dan in K.M.2, n.1. een vierkante geographische mijl (een vierkant, waarvan elke zijde 80 minuten gaans is). Daarover