is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, ') — en bovendien is het niet noodig. Ziehier dus enkele: i el (oude el, Amsterdamsche el) = 688 m.M.

i Amsterdamsche voet = 314 m.M. 1 )eze voet is verdeeld in 11 duim. 1 Amsterdamsche roede = 13 Am. voet.

1 Rijnlandsche voet = 314 m.M. Deze voet is verdeeld in 12 duim. i Rijnlandsche roede = 12 Rijnlandsche voet.

1 Engelsche el = 915 m.M., (yard, zie op de garenklossen). 1 Engelsche voet = 305 m.M. Deze voet is verdeeld in 12 duim (men denke aan spijkers van 1,2,3 duim enz.; 't zijn deze duimen). Voorts zijn er verscheidene namen overgebleven van vroegeren tijd, welke namen echter niets anders aanduiden dan de vroeger door ons gegeven maten. We noemen:

1 mud of H.L. en daarnaast 1 last = 30 mud. 1 kan of kop.

1 maatje of d.L.

1 vingerhoed of c.L.

1 Nederlandsche roede of D.M.

1 Nederlandsche el of M.

1 palm of d.M.

1 Nederlandsche duim of c.M.

1 streep of m.M.

1 (Nederlandsche) mijl of K.M.

1 pond, 1 ons, 1 lood, voor 5 H.G., 1 H.G. en 1 D.G. De volgende maten zijn nog officieel in gebruik : 1 geographische mijl of 7407 M. (zie blz. 112)

1 knoop = ruim 15 M.

1 kabellengte = 225 M.

Deze beide laatste maten worden uitsluitend gebruikt bij de zeevaart. Men leest dat een schip een vaart had van 18 knoopen, dat het strandde 2 kabellengten van de kust, enz.

Dan wijzen we nog op de vroegei reeds genoemde (zie blz. 108 en 112):

1 uur gaans = 5555

1 ton = 1 M3, voor buitenvaartuigen 2830 d.M.3

1) Een H.A., A., c.A., M.2 enz., worden gebruikt om de grootte van een stuk

land aan te geven, enkele maten dus slechts. Vroeger had men bijna 150 van deze maten.