is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de lengte van spijkers opgegeven wordt in Engelsche duimen, is nogal natuurlijk, omdat de groote ijzerfabrieken juist in Engeland gevonden worden. De dikte van planken, delen en balken wordt ook steeds opgegeven in duimen en gedeelten van duimen ; de lengte wordt uitgedrukt in voeten.

De meeste oude maten zijn in ons land nog in gebruik. Ook de Engelsche, die we noemden (yard) zijn hier inheemsch, b.v. op katoen fabrieken, waar men werkt voor Engelsche markten. In andere landen gebruikt men evenzoo oude maten van vroeger, naast de nieuwe van het metriek stelsel.

§ <»3. Onze Munten.

Als men over maten en gewichten spreekt, dan worden in een adem meestal ook de munten genoemd, ofschoon ze geen deel uitmaken van het metriek stelsel.

Wat munten eigenlijk zijn ? Niets anders dan een rutlviiddil voor geleverde artikelen, voor verrichten arbeid en bewezen diensten.

't Spreekt van zelf, dat zulk een belangrijke zaak als het muntwezen door de Wet geregeld is, en dat particulieren zich, wat betreft het vervaardigen van munten, van alles hebben te onthouden.

We onderscheiden drieërlei soort van munten, n.1. standpenningen, pasmunten en negotiepenningen. Allereerst zullen we aangeven wat hieronder wordt verstaan.

Standpenningen zijn een wettig betaalmiddel tot elk willekeurig bedrag, 't Zijn in ons land :

het gouden tientje,

de rijksdaalder,

de gulden,

en de halve gulden.

Zij onderscheiden zich in dit opzicht van de pasmunten, die men in betaling slechts behoeft aan te nemen tot een beperkt bedrag, n.1. de bronzen pasmunten :

de halve cent,