is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145- Tel op:

782 d.M.3 -j- 22 L. -f 78222 =

856 d.S. + 856 d.L. -f 856 d.M.3 =

1 D.S. -f 1 D.L. + 1 d.M.3 =

72 K.M.3 -f- 72 M.3 -)- 72 D.M.3 =

2200000 d.M.3 -)- 220000 d.L. -)- 22000 d.S. =

4 H.M.' -f- 40 H.I.. -f 4000000 d.M.3 =

146. Welke gewichten zet men op de schaal, als men wil afwegen:

31250 G., 38650 G., 250 G., 149 D.G., 154 H.G., 292 K.G. ?

147- Welke gewichten moeten er op de schaal van een bascule staan, als er op de brug een hoeveelheid waren staat van

62 K.G., 384 K.G., 625 D.G., 34 H.G., 75850 G., 400 G. ?

148. Als er op de schaal van een bascule gewichten staan

van :

38 H.G., 250 G„ 678 D.G.. 43 K.G., 15 H.G., 825 G„ hoe zwaar zijn de waren op de brug dan?

149- Een emmer weegt 3 K.G. en 5 H.G., en met water gevuld juist 4 maal zooveel. Hoe groot is die emmer?

150. Een fleschje weegt 115 G., met water gevuld 365 G. Hoeveel c.L. is dat fleschje groot?

151. Een kist is 8 d.M. lang en 5 d.M. breed, en kan juist 2 H.L. gerst bevatten. Hoe diep is de kist?

152. Iemand heeft 3500 M.- bouwland. Het vijfde deel daarvan heeft hij beplant met aardappelen, die een opbrengst geven van 400 H.L. per H.A., het vierde deel is begroeid met boonen, welke een opbrengst geven van 20 H.L. per H.A., en de rest is bezaaid met rogge, gevende een opbrengst van 30 H.L. koren en 5000 K.G. stroo per H.A. Als de aardappelen f 2.50, de boonen f 10, de rogge f 5.00 per H.L. kosten en het stroo f 20.00 per 1000 K.G., wat is dan de opbrengst?

153. Men wil een stuk bouwland bezaaien met kalk. 't Land is 1S0 M. lang en 50 M. breed, en de bouwvoor zal tot op 40