is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

785 d- -|— 3 td. 785 d. = (zie boven) 7 t. -j- 8 h. -f 5 d., zoodat men heeft :

7853 td. = 0.7853.

Wanneer men niet meer dan 9 eenheden van zekere orde heeft, dan is 't niet mogelijk eenheden van hoogere orde te vormen, maar zoodra het aantal eenheden grooter is dan 9, moet dit wel geschieden, omdat dit noodig is voor het goed schrijven der getallen.

Dat 628 duizendsten niet gelijk zijn aan 0.00628, zien we onmiddellijk, als we nagaan, dat dit laatste getal niet meer dan

6 duizendsten bevat, en bovendien nog 2 td. en 8 hd.

Zoo is ook 0.017 niet 17 h.; 't is maar 1 honderdste en

7 duizendsten, en 0.0007853 is niet 7853 td., maar slechts 7 td.,

8 hd., 5 m. en 3 tm.

Straks zeiden we reeds: Als een getal duizendsten bevat, mogen er niet meer dan 3 cijfers achter de punt ; daarom ook is 0.00628 niet goed, want in dit getal komen 5 cijfers achter het decimaalteeken. En zoo gaat het ook in de beide andere voorbeelden.

Hoe schrijft men nu 123 miljoensten ? Het kortst zeggen wij 't zoo : Omdat we miljoensten hebben, mogen er hoogstens 6 cijfers achter het decimaalteeken komen ; daarom : 123 m. = 0.000123.

Willen we 't niet machinaal doen, maar elke handeling be grijpen, dan is 't dit :

123 miljoensten = 12 X 10 m. -f- 3 m. = 12 h.d.-)-3 m. 12 hd. = 10 hd. -f- 2 hd. = 1 td. —(— 2 h., zoodat we hebben : 123 m. = 1 td. -f- 2 hd. -f- 3 m. = 0.000123.

En nu nog eenige dergelijke voorbeelden :

123 honderdduizendsten = 0.00123 (5 c. achter het d.t.)

729 tienmiljoensten = 0.0000729 (7 c. » » » )

29 duizendsten = 0.029 (3 c. » » » )

f o-./: i.: i • 1 _x r» ^

50zkj ucnuuizenasien = 0.5020 4 c. » > » ; enz.