is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Product van 78625 en 16 bevat 7 cijfers , daar cr 9 achter de punt moeten, is 't noodig 2 nullen te schrijven voor 't cijfer I.

Men denke ook nog eventjes na bij een voorbeeld als dit: 16000 X 0.700625. 't Geval hoort onder a, doch we komen er hier op terug wegens de plaats van het decimaalteeken en de nullen.

Ziehier :

0.700625 16000 4203750000 7006250000 11210.000000

't Voorbeeld is niet moeilijker dan de andere, maar men zorge er voor al de nullen te plaatsen die men krijgt door 0.700625 met 16000 te vermenigvuldigen, 't Antwoord is 11210; de laatste 6 nullen laat men weg.

§ 754. Deeling van tiendeelige breuken ; de deeler is een geheel getal.

Wanneer de deeler een geheel getal is, en het deeltal een decimaal getal, dan is 't zeer gemakkelijk te begrijpen, hoe zoo'n deeling wordt uitgevoerd. Ziehier dit vraagstuk :

77 Meter katoen kost f 4.93. Wat kost 1 M. r 't Eenvoudigste is, om evenals bij de vermenigvuldiging, de punt weg te laten. Nu is f 4.93 = 493 honderdste gulden, in dit geval dus centen. We deelen 493 door 17, en als't antwoord gereed is, vergeten we niet, dat het quotiënt geen guldens voorstelt, maar honderdsten van guldens. Precies zoo als bij de vermenigvuldiging.

i/) 493 (29 17) f4-93 ( fo.29

34 34

153 153

'53 153

o o