is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

18 M.2 =0.18 D.M.2 27 A. = 0.27 H.A.

54 c.A. = 0.54 A.

92 d.M.2 = 0.92 M.2 De verhouding van 1 K.M.2 tot 1 D.M.2, van 1 H.M.2 tot I M.2, enz., is als 10000 tot 1 (zie § 58), en soms is de verhouding van twee vlaktematen als 1000000 tot I, zoodat men heeft 1 M.2 = 0.0001 H.M.2 (1 H.M.2 = 10000 M.2) 91 d.M.2 = 0.0091 D.M.2 (1 D.M.2 = 10000 d.M.2) 1 d.M.2 = 0.000001 H.A. (1 H.A. = 1000000 d.M.2) 1 m.M.2 = 0.00000001 A. (1 A. = 100000000 m.M.2) Daar men telkens een nieuwe vlaktemaat krijgt, door IOO, 10000, 1000000 enz. andere vlaktematen te nemen, of het honderdste deel enz., heeft men thans telkens te vragen: is het nu het honderdste, het tienduizendste deel enz. van de een of andere maat; tiende deelen, duizendste deelen komen niet voor (wel de termen van de schaal met een even aantal nullen, niet die met een oneven aantal). En wil men b.v. 78.23846 M2. herleiden tot d.M.2 enz., dan vraagt men evenzoo : hoeveel honderdsten zijn er, hoeveel tienduizendsten, hoeveel miljoensten, enz. Ziehier :

78.23846 M.2 = 78 M.2 + 0.23 M.2 + 0.0084 M.2 + 0.00006 M.2 of = 78 M.2 + 23 d.M.2 + 84 c.M.2 + 60 m.M.2

Geen 6 m.M.2 ? Neen, want 1 m.M.2 = 0.000001 M.-, en 0.00006 M.2 = 0.000060 M.2, d. w. z. 60 m.M.2 Zoo is ook :

78.2835 H.A. = 78 H.A., 28 A., 35 c.A.

15.84671 D.M.2 = 15 D.M.2, 84 M.2, 67 d.M.2, 10c.M-'. (niet 1 c.M.2) In de practijk van het rekenen komt de herleiding van vlaktematen hierop neer : Zie of er een even aantal cijfers achter het decimaalteeken staan; zoo niet: schrijf er dan een o achter. Verdeel dan de cijfers achter het decimaalteeken in vakjes van 2, en geef daaraan de namen in de gewone volgorde. Staan er voor het decimaalteeken M.2, dan daarachter eerst d.M.-' dan c.M.-, dan m.M.2 Staan er links van het decimaalteeken K.M.-', dan rechts eerst H.M.2, D.M.2, M.2, d.M.-' enz. Derhalve is: