is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. 7. Behalve van miljoen en biljoen spreekt men ook dikwijls van een miljard of 1000 miljoen.

Blz. 9. Absolute zekerheid : er is in 't geheel geen twijfel mogelijk.

Blz. 9. Adspirant-kommies. Met kommies bedoelen we hier : ambtenaar bij de belastingen ; een cidspirant-kottimics: iemand die het examen voor kommies wil afleggen.

Blz. 32. Neem eenige malen 8. Splits elke groep van 8 in tweeën ; dan heeft men groepen van 4. Elk veelvoud van 8 is dus ook een veelvoud van 4. De producten uit de tafel van 8 zijn 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80; die producten moeten dus 4-vouden zijn (in de tafel van 4 staan alleen de eerste helft). Neem eenige malen 4. Vereenig telkens 4 aan 4, dan krijgt men 8-vouden. Dat kan echter alleen, wanneer het aantal 4-vouden even is, dus bij 2 X 4. 4 X 4, 6 X 4. 8 X 4. 10 X 4; bij 7X4 blijft er 4 over. Elk 4-voud is dus geen 8-voud.

Blz. 45. Een baal meel weegt 50 K.G., een zak lijnmeel b.v. Een baal rijst steeds 100 K.G., een baal vleeschmeel 50 K.G., een zak gerst 60 K.G., een zak rogge 70 K.G., een zak tarwe 80 K.G., enz. Zulke dingen moet men nagaan ook voor andere artikelen.

Blz. 82, som 72. Zulke opgaven komen telkens in de dagbladen voor. Men teekene dergelijke zaken eens aan, als men ze vindt; ze zijn zeer leerzaam. De prijzen van 1 H.L. bier, enz. zijn uit den duim gezogen. Tracht de werkelijke prijzen gewaar te worden.

Blz. 83, som 73. N. V. beduidt: naamlooze vennootschap, dat is: een handelsvereeniging zonder naam. No. 4, de Gebr. Van Heek, zullen te zamen een handelsvereeniging vormen, waarvan de naam der leden aangegeven is; dit is met no. 5 en 6, de leden der Enschedesche Katoenspinnerij,en van »De Bamshoeve*, niet het geval, die leden vormen een naamlooze vennootschap. In de dagbladen ontmoet men de namen van heel veel naamlooze vennootschappen.