is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen dus niet zoo sterk vooruit als de prijzen van de gerst; de kippenhouder had dus schade.

Bladz. 95. Een woordenboek bevat een meer of minder volledige lijst van woorden, die in onze taal in gebruik zijn, met de beteekenis er naast. Wie veel leest (in een courant b.v.) heeft een woordenboek noodig, want talloos zijn de onbekende woorden en uitdrukkingen, die een ieder dagelijks onder de oogen komen. Elk boekhandelaar geeft inlichtingen omtrent de grootte en den prijs der woordenboeken.

Bladz. 98. Pondcmaten : in Friesland in gebruik ; de grootte is 0.36.74 H.A. Een schepel is eigenlijk 1 D.L., maar in sommige streken is een schepel 25 L. Een mud heeft eveneens niet altijd de waarde van een H.L.; een oud mud aardappelen is b.v. in sommige streken 80 K.G.. een H.L. echter weegt 70 a 75 K.G.

Bladz. 101. A. N. VV. B. : Algemeen Nederlandsche Wielrijdersbond.

Bladz. 104. Een secondeslinger, de slinger, waarvan elke schommeling juist één seconde duurt. De lengte van den slinger hangt af van de aantrekkingskracht der aarde, en aangezien de aarde niet precies bolrond is, maar aan de polen is afgeplat, is de aantrekkingskracht niet overal gelijk en bijgevolg ook de lengte van den slinger niet.

Een meridiaan. De aarde draait om een (denkbeeldige) as, de uiteinden daarvan noemt men de polen. Van het poolonderzock, van den noordpool en den zuidpool (X.P. en Z.P.), van pooltochten per schip, per luchtballon, leest men dikwijls. Over die polen trekt men cirkels, waarvan het middelpunt samenvalt met het middelpunt der aarde ; dat zijn groote cirkels, hier, over de aarde nl., meridianen genoemd. Men kan op een bol ook cirkels trekken, waarvan het middelpunt niet samenvalt met het middelpunt van den bol; deze cirkels zijn kleiner. De meridianen ziet men op vele kaarten ; ze loopen van 't zuiden naar 't noorden, en dienen om de ligging der plaatsen enz. aan te geven.

Een copie, d.w.z. een meter precies gelijk aan die, welke in Parijs bewaard wordt.