is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het lot dezer oudste Jezuïeten-statie te Amsterdam, die op twee verschillende plaatsen gevestigd is geweest, voorgoed beslist. Zij herleetde sinds niet meer.

De stichter der St. Ignatius- of Zaaierskerk was pater Hendrik Jacobsz. van Alkemade van den Nijenborch, l) een Amsterdammer van oud-adellijke geboorte, die in 1634 op denzelfden dag als zijne twee broeders, Theodorus en Joannes, te Doornik in de Sociëteit van Jezus was getreden. In 1645 uit Zuid-Nederland naar zijn geboortestad gezonden, opende hij, onder goedkeuren van Jacobus de la Torre en met vergunning van den provicaris Leonard Marius, pastoor van 't Begijnhof, een kerkje in 't huis zijner moeder Agatha Willemsdr. van Beynsdorp. Omstreeks het jaar 1651, na Agatha's overlijden, vestigde hij zijn bedehuis in de ruime woning van den heer Everard van Linteloo, die in 1631 zijn zoon Simon aan de Sociëteit van Jezus geschonken had. Die woning, de „Keizerskroon" {corona ceasarea) genaamd, was op de Brouwersgracht nabij de toenmalige Haarlemmerpoort gelegen.

Van Alkemade kon er over een vrij groot locaal beschikken, dat reeds vroeger tot bedehuis gediend had van den gewezen Amsterdamschen geneesheer, later priester, M. Anto nius Schellingwouw. 2) In de breede „lijste van paepsche vergaderplaetsen te Amsterdam, aen E. H. Borgemeesters overgelevert in December a. 1656" tevens met het nederig verzoek, dat die „Paepse conventikelen met allen ernst gheweert" zouden worden, komt hij nog onder de volgende rubriek voor: „N° 65, op de Brouwersgraft in de Keysers-

1) De naam Nijenborch of Nieuwenborch is aan een jongeren tak van Egmond ontleend. Verg. over de Alkemaden en hun geslachtsregister twee opstellen in de Bijdragen voor de geschied, van 't bisd. Haarlem I. 99, 374.

2) Verg. J. A. Alb. Thijms Verspreide verhalen in prosa II. 184-