is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't Parady's, geladen Met onvenvelkbre bladen.

Zoo zit een Maagd voor God te pr\jk En wordt hier de Engelen geli)k,

Om namaals 't Lam daarboven Te volgen en te loven.

Laat Jacob's Dina onberaên,

Naar Sichem vrij op 't hoogtijd gaan Bij hare wulpsche kennis:

Zy haalt er niets dan schennis 1 .

Ons Dina, wijs en godgezind,

Gezelschap zoekt, dat Jezus mint, En 's werelds ijdelheden Versmaadt en kan vertreden.

Zij rukt met eenen bladen zin Ter loopbaan van de Kuischheid in,

Ook zonder om te kijken.

Zij zal den pallem strijken.

De dag van Dina's offerbelofte zal een hoogtijddag geweest zijn in de St. Franciscus-kerk.

Er zijn nog andere stukken voorhanden, nader verklarend hoe de door Vondel aldus bezongen Dina Noordijck ten dienste van pater Laurensz bij de geloovigen aanklopte en in zijn kerkje als thuis behoorde, misschien wel als „corsterse."

Den 29 November 1648 trouwen Hermannus Jansz [Espagniart] en Maria Andries, waarbij getuigen zijn Dina Noordyck en Maria Jacobs.

Den 2 Juli 1650 trouwen Melchior Adams en Cunera Abrahams, waarbij getuigen zijn Elisabeth Ghems en D i n a Noordyck.

Den 13 Aug. 1651 trouwen Adolf Joriz en Catharina Claesz, waarbij zijn getuigen dezelfde Dina Noordyck en Maria Jacobs.

Den 7 Juni 1656 trouwen Henricus Lambrechtsen en Maria Diricx, waarbij getuigen zijn J. Fransz Vischer en Dina Noordyck.

1) Toespeling op het boek der Schepping, XXXIV.

*