is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar zal worden aanbesteed: het bouwen eener E. C. Kerk met 2 traptorens enz., gelegen aan den Singel te Amsterdam" 1). In alle stilte werd de eerste steen gelegd, en deu 2tëslen Augustus 1883, dag waarop het feest van 't allerzuiverste Hart van Maria gevierd werd, is de nieuwe Krijtbergkerk ontsloten. Den volgenden dag las men in De Tijd:

„Gisteren werd de Krijtberg of St.-Franciscus-Xaveriuskerk, op den Singel, waarvan tot nu toe slechts de voorhelft in gebruik was, in haar geheel ten dienste der geloovigen opengesteld. Wie er thans binnentreedt, heeft een kerkge bouw vóór zich, dat zich buiten 53.50 meter in de lengte uitstrekt, op eene breedte, achter de traptorens gemeten, van 16.80 meter. Nu eerst heeft men gelegenheid om het prachtige godshuis, dat met zijn twee 50 meter hooge torentjes sinds lang reeds de aandacht der voorbijgangers trok, in al zijn deelen en onderdeelen te overzien en te bewonderen.

„De Utrechtsche bouwmeester Alfred Tepe, waarlijk een geniaal en groot kunstenaar, verloochende zijn verleden niet, en heeft zich alweder van zijn taak uitmuntend gekweten ; wat vooral moet blijken, wanneer men in aanmerking neemt, hoeveel zwarigheden het bouwen eener betrekkelijk zoo ruime kerk in het sterk bebouwde centrum van de Amstelstad oplevert. Eigenaardig waren dan ook de moei lijkheden, die het beschikbare terrein aanbood, vooral daarin bestaande, dat het, aan de straatzijde smal, in de lengte altijd breeder uitliep. Dientengevolge is do middenbeuk zoo breed mogelijk genomen, en zijn de zijbeuken, alleen voor processies en de circulatie bestemd, betrekkelijk smal Aan de priesterkoorzijde was echter ruimte voor een breed transept en voor bijzondere ontplooiing der zijkapellen — een voordeel, waarvan de vindingrijke architect met veel kunstsmaak partij heeft getrokken. Het ruime transept meet 20.70 meter in de breedte.

1) Amsterdam, J. Beerendonk.