is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn > plaats werd nu ingenomen door den gewezen pastoor der Haagsche St. Teresia-kerk, pater Carolus Schmier, die zich, onder meer, hoog verdienstelijk maakte door 't overplaatsen — uit de hofstad naar de hoofdstad — van 't hem zoo dierbare „liefdewerk de catechismus." Het doel daarvan is „in godsdienstig opzicht verwaarloosde of verstandelijk achterlijke kinderen, behoorlijk te leeren bidden en hen, alsmede volwassenen van 't vrouwelijk geslacht, zooveel doenlijk,

Pater Carolus Schmier.

1891—1896.

de lessen van den catechismus in 't geheugen te prenten." 't Is dus een bestrijding van de onwetendheid op godsdienstig gebied, dien wortel en oorsprong der ongodsdienstigheid van velen. Vooral de jonge dames congreganisten van O. L Vr. L'raesentatie aanvaardden met geestdrift een waarlijk apostolisch werk, dat heden over alle parochiën der Amstelstad verspreid is en alom zeer verblijdende vruchten oplevert. Tot droefheid daarentegen stemde in 1885 het smartelijk ver-