is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3n. Hydropathische behandeling, waartoe behoore»:

1°. Priesnitz omslagen om den buik. welke bij de koliekpijnen der dyspeptische kinderen soms groote diensten bewijzen. Zij geven soms aanleiding tot erytheem of eczeem.

2°. Warm bad (35° C.) al of niet met camille, ook bij koliekpijnen.

3°. Mosterd-bad, is als een excitans bij de acute gastro-enteritis zeer op zijn plaats. Men geve een warm bad (35 — 38° C.) van ongeveer 20 liter (kinderbad = 2 emmers), waarin ongeveer 50 gram (een handvol) mosterdmeel is geroerd. Terwijl het kind in liet bad is, wordt het mosterdmeel steeds doorgeroerd en zoodra de huid hyperaemisch wordt, neemt men het kind uit het bad (gewoonlijk na 15 minuten). De collaps wordt soms door 1 a 2 dezer baden duurzaam verholpen. Het is een ongunstig verschijnsel indien na het bad de huid niet meer met roodheid reageert.

4°. Inwikkelingen in koud-vochtige lakens gedurende 15 a 20 minuten; werken als antipyreticum bij acute met hooge temperatuur verloopende enteritides, doch mogen alleen bij krachtige zuigelingen boven het half jaar worden toegepast.

4". De medicamenteuze therapie speelt onder de verschillende behandelingswijzen een ondergeschikte rol, kan zelfs bij eene goedgeleide dietetische behandeling in vele gevallen geheel achterwege blijven. Vooral bij de chronische voedingsstoornissen zij men er op bedacht slechts een zeer bescheiden gebruik van geneesmiddelen te maken en met name de herhaalde toediening van laxantia moet bij de met obstipatie verloopende chronische vormen nagelaten worden.