is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

microscopisch onderzoek, het al of niet aanwezig zijn van voedingsstoornissen) verkrijgen de gevonden getallen hun waarde. Als zoodanig moeten dan ook de door Monti aangegeven cijfers (zie v. z. blz. 32) worden beoordeeld.

Als resultaat der door mij, volgens de zooeven beschreven methode, ingestelde onderzoekingen, vond ik, dat het vetgehalte bij puerpera in normale gevallen kan schommelen tusschen 1.5 en 4%, doch dat een vetgehalte boven 3% meer in abnormale dan in normale gevallen voorkomt. Na het puerperium vond ik bij normale gevallen van 1.5%—6%, doch cijfers beneden 2 en boven 4% meer in abnormale dan in normale gevallen.

4'