is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaste milt voor primaire voedingsstoornis pleiten.

Het best nog is de diagnose ex juvantibus te stellen : terwijl de malaria-diarrhee aan voedselregeling weerstand biedt en door sulph. chinic. tot staan komt, heeft bij de diarrhee der primaire voedingsstoornis het omgekeerde plaats.

Aangeboren pylorus-stenose. Deze aandoening is gekenmerkt door een aangeboren hypertrofie van het pylorusgedeelte der maag. Bij het gewoonlijk a term geboren kind is onmiddellijk na de geboorte meestal niets bizonders waar te nemen.

Kort na de geboorte echter treedt braken op, dat aan elke therapie en voedingsregeling weerstand biedt en waarbij het kind voortdurend in gewicht achteruitgaat. Het braken heeft plaats kort na de voedselopneming, zoodat het voedsel nagenoeg onveranderd en nooit met gal vermengd te voorschijn komt. Hardnekkige obstipatie.

Het beeld, dat gelijkt op de dysp. gastrica verschilt daarmede, doordien bij de pylorusstenose de buik gewoonlijk is ingevallen en bij dysp. gastrica is opgezet. Veelal is tevens in het epigastrium de gehypertrofieerde pylorus als een bewegelijke vaste tumor voelbaar. De dood treedt gewoonlijk vóór de 3©, soms tegen de 6e maand in.

Pfaundlek's meening, dat de aangeboren pylorusstenose slechts is eene functioneele stenose, is in strijd met de bevinding der autopsie aan meerdere gevallen waargenomen, waar een echte tumor werd geconstateerd.

Verder dient te worden bepaald of er een primaire dan wel een secondaire voedingsstoornis voorhanden