is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstmatige voeding moeten worden gebruik gemaakt van gavage enz. (V. Z. blz. 43).

Bij ziekte van den tepel is de eerste opdracht dezen tot genezing te brengen (V. Z. blz. 41).

Zoolang de tepels wond zijn mag van tepelhoedjes worden gebruik gemaakt. Zoodra de tepels zijn genezen moeten m. i. deze tepelhoedjes worden achterwege gelaten.

Wanneer men door onvoldoend promineeren der tepels genoodzaakt is van tepelhoedjes gebruik te maken, dan ziet men veelal voedingsstoornissen optreden (blz. 10), die meestal ten slotte nopen het zoogen op te geven.

Alvorens tot loisseling der zoor/ster te besluiten kan bijvoeding worden beproefd. Ik pas deze toe niet alleen daar waar onvoldoende zogsecretie is, doch beproef haar ook als bij ruime zogsecretie er aanwijzing is tot wisseling der zoogster.

De bijvoeding laat ik gewoonlijk met de borstvoeding afwisselen zóó dat b.v. na de eene pauze de borst, na de nu volgende pauze het bijvoedsel wordt gegeven.

Omtrent de keuze van het preparaat, dat voor de bijvoeding moet dienen, is niet een algemeen aangenomen regel te geren. Alle reeds vroeger (zie Y.Z.) genoemde kunstmatige voeding-preparaten vinden hunne vurige vereerders en heftige bestrijders, zoodat de keuze eenigszins afhankelijk is van individueele appreciatie en inzichten omtrent hun waarde.

Op grond mijner eigen ervaring dient als normaal voedsel de koemelk, verdund en toegediend volgens de volumetrische methode (V. Z. blz. 88) in de eerste plaats te worden beproefd.