is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CASUÏSTIEK.

Geval 3. Dysp. chron. bij borstvoeding; slechts één functioneerde borst. Herstel door bijvoeden met melk en water »ï.

A. T. N. 27j maand. Sinds eenige weken dag en nacht schreeuwen; komt niet aan. Defec. traag. Groene luiers. Uitsluitend borstvoeding, doch onregelmatig. Rechter borst atrofisch, functioneert niet meer na abscessus mammae.

St. 2/X. 4600. Nauwelijks 10 c. c. zog te verkrijgen. S.g. 102U. Vet. 4.55 %•

V. 3 calomelpoeders. Bijvoeden melk water 5a.

9/X 4800. Rustiger. Defec. normaal. lti/X. 5050. 1/XI. 5350. Bleef goed.

Geval 4. Dysp. chron. bij ruime zogsecretie; geen afwijking ;n het zog; genezen door bijvoeden van melk en water 55.

A. J. W. 7 weken. Heeft sinds 5 weken groene luiers; lastig; komt niet aan; defec. 3 a 5 maal daags; uitsl. borst doch onregelmatig.

St. 7/1. 4200. Zog vloeit spontaan af. Nerveuze moeder. Na uit rechter borst 20 c.c. voor onderzoek te hebben opgevangen, drinkt het kind uit deze nog 100 c. c. S. g. 1034. Vet 2.2 %; miscrosc. normaal.

V. Regelmatig voeden.

14/1 4250. Onveranderd. Byvoeden melk en water 55.

20/1 4400. Verbetert.

30/1 4750. 14/11 5200, geen klacht. 28/11 5650. Hersteld; bleef goed.

Geval 5. Dysp. gastrica chron. bij borstkind, genezen door bijvoeden met karnemelk.

A. Pol. n°. 1624. 6 weken. Sinds drie weken voortdurend lastig. Neemt borst met tegenzin. Uitsluitend borst. Ruim zog. Spuwt zeer veel en zuur; defec. traag.

St. 17/IV. 3950. Faeces donkerbruin, eenigszins vast en neutraal. Uit rechter borst na 3 uur gemakkelijk opgevangen 20 c. c. met 2.2 % vet. Uit linker borst na Va uur pauze ook zeer gemakkelijk 20 c. c. Kind zuigt echter slechts 20 c. c. en met traagheid.

V. Regelmatig voeden; uitsl. borst.

24/IV. 3900. Onveranderd. Bijv. melk en rijstewater 5a.

1/V. 3900. Onveranderd; faeces zeer vast: éénmaal in drie dagen defec.; wilde de borst nauwelyks nemen. Bijvoeden karnemelk.