is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerplicht is voorts in de tweede plaats noodzakelijk als bescherming van het belang der trouwe schoolbezoekers. Hier moeten zij, die over deze zaak te beslissen hebben, zich eens goed indenken in den toestand van brave en welgezinde ouders, die verplicht zijn, hunne kinderen naar scholen te zenden, waar de ontrouwe gasten eene permanente onrust aanbrengen. „Bei der Erziebung ist wie beim Brüten Stille und Warme nötig", zegt Dörpfeld, de auteur van Die freie Schulgcmeinde 1), het ideaal van den heer De Savornin Lohman; maar kom daar eens om in die scholen op het land en in de stad, die de overgroote meerderheid der kamerleden slechts van hooren zeggen kennen. Bij het onvermijdelijk verzuim, dat aan scholen, bevolkt met leerlingen in de minst gunstige levensconditiën, altijd een niet onbelangrijk percent zal blijven bedragen, voegt zich nog dat der slordige bezoekers, waardoor de trouwe leerlingen veroordeeld zijn tot vorderingen met kleine, kleine pasjes en tot het aanhooren van allerlei bekende zaken, die twee of drie of nog meermalen herhaald of verklaard moeten worden. Daarbij voegt zich nog op het platteland de ramp der winterkomers, die het heele semester bederven voor hen, die in den zomer wat opgeschoten waren, en nu in de school moeten leeren, wat tijd zoek maken en zich vervelen is 2). En eindelijk de duizenden, die voor het twaalfde jaar verdwijnen en oorzaak zijn öf van heterogene hoogste klassen, waar onderwijs moet gegeven worden, dat nu eens voor sommigen te hoog en dan weer voor anderen te laag is, öf, als de blijvenden niet bij elkaar gevoegd worden, van jammerklachten in gemeenteraden, dat het toch zonde is, als er voor

1) Gütersloh, 1863, p. 54.

2) ,,A.ls je de hoogste klasse maar te pakken kreeg", hoorde ik onlangs een jongen Fries zeggen, „dan had je nog kans om wat te leeren, want daar bleven de winterkomers heelemaal weg".