is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig mogen wezen, dat we in liet bepalen van wat al of niet tot die gemeenschappelijke taal gerekend moet worden, een royale maat dienen aan te leggen, dat we daarbij voor de wilde bloemen — mits bloemen, — een geopend oog moeten hebben, welk taalonderwijzer zal de herhaalde prediking van deze en dergelijke wijze lessen niet met welwillendheid aanbooren, en alles aangrijpen wat het onderwijs in de moedertaal mooi en frisch kan houden! Aan den heer v. d. B. ontbreken wellicht de gegevens niet, om daartoe mettertijd het zijne bij te dragen. Maar als hij dat wil bereiken met wildemansredeneeringen, dan kan en zal hij niet dan onheil te weeg brengen. Daarvoor te waarschuwen is een onaangename plicht, maar .... een plicht.

Het Schoolblad. 1895.