is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behandeling. Granulenze vaginitus Metritus, 1. Acuto mofritus, a. Plaatselijke symptomen. 6. Symphatische of reageerende symptomen. e. Funetionneelo Rymptomon 2. Cronische metritis of over\ulling der baarmoeder. Ontsteking van hot slijmvlies der baarmoeder. a Congestio van den hals der baarmoeder, b. Metritis van den hals der baarmoeder e. Granuleuse metritis. d. Zwerende metritis. e Metritis met verh-irding van don hals der baarmoeder. Behandeling van do verschillende vormen van metritis. Kanker der baarmoeder, a. Chirurgische behandeling, b. I'alliatieve behandeling.

Prijs ƒ 1.25

No. 14. Dr. JOZAN, De ziekten van de mannelijke geslachtsorganen, met afbeeldingen.

Inhoud: 1*0 acute druiper. Zjjn zetel. Oorzaken. Verschijnselen. Aard van de vloeiing Loop van den druiper. Duur. Tegenvallers en verwikkelingen. llysurio of opstopping der urine. Koorts. Abces. Bloedstorting. Ontsteking der roede. Verharding. Ontsteking? der teelballen. Venerische ontsteking. Venerische oogontsteking. Venerische i-b'umatischo oogontsteking. Scbaumstreekluizen Natuur van den druiper. Voorbehoedmiddelen. Hygiëne vau den neuten druiper. Geneeswjjze van den druiper. Geneeswijze van do periode van ontsteking. Indirecte of algemeene middelen. Geneeswijze van de periode vrii afname. Chronische druiper. Uorzaki n. Symptomen. Wijzigingen van bet slijmvlies Prognose Gevolgen. Behandeling. Altremeeno behandeling. Plaatselijke behandeling. Prijs / 1.25

No. 15. Dr. W. S1EGEUT. De onanie, met afbeeldingen.

Inhoud: Zelf bevlekking bi) den man en de vrouw. Apparaat dor voortplanting, llo oorzaken der onanie. Be gevolgen der onanie. De bestrijding der onanie. Wat moet men doen bij het bestaan van onanie en hare gevolgen. Prijs f 1.25,

No. 1P>. Br. Med. Fr. J. JUSTUS. Syphilis, ontstaan en behandeling.

inhoud: 1. Wezen en verloop der sypbilU. 2. Behandeling en ïekere genezing der sypLilis 3. De kansen op een volkomen genezing. 4. Verbreiding der syphilis 5. Voorwaarden en we^en van de •ypbilitischo aansteking ü. Bescherming tegen syphiiitische aansteking. 7. Sypbïlis, hu wel ik en nakomelingschap. 8 Wanneer mogen syphilislijders huwen? Prijs / 1.25.

No. 17. Br ZIESMER. De geheime ziekten en hare gevolgen,

met afbeeldingen.

Inhoud: i. Bruiper. 2. Oogdruiper. 3. Druiper rheumatisuins. 4. Nadruiper. 5. Eikeldruiper. 6. Platluizen. 7. Bloeding uit den