is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENKEL BOEKHOUDEN

DUBBEL BOEKHOUDEN

Het BOEKHOUDEN volgens de Amerikanscha Methode. In enkele weken zonder onderwijzer te leeren, 30 Cent. 30 Cent.

No. 106. Album No. 1.

10 Modelstudies van het Vrouwelijk Lichaam naar het naakt model. Zeer mooie uitvoering. Prijs ƒ 1.25

No. 107. Album No. 2.

17 Modelstudies van het Vrouwelijk Lichaam naar het naakt model. Zeer mooie uitvoering. Prijs ƒ 1.25.

No. 109. 100 Moppen voor één kwartje. Jongens van d<s vlakto, Bon-Vivans, l)oii .luans, oude en jonge Hoeren, koopt allen 100 moppen voor een kwartje. Gij zult er U mee amuseeren op reis, om de bittertafel, op de Soos. Franco tegen toezending van

Prijs 35 Cent

No. 110 Moraal Theologie van Dr. A. M de Liguori, waaruit men kan lezen bet ontzettend gevaar voor do zedelijkheid der volken, door Rorert Urassmann is het beroemde Boek voor do zedolijkheid der Volken.

Dit beroemde boek is door Pausen Gregorius XVI, PiusIXeu Leo XIII ex cathedra als riehts»oc r van de R. K. Kerk gesanctioneerd. *-

Dit beroemde boek is bestemd voor staadslieden, rechters officieren, geestelijken, leeraars, huisvaders, doch onder voorwaarde dut ieder

die het ontvangt, er slechttj

onzedelijkheid en het zoo be

men der zoo licht verleidend*

329 maal in alle talen herdrir

S"

*

,

uik van make tot afwering van

dat hot niet in handen kan ko-

ugd. .Dit beroemde boek is reeds

Dit beroem:!o boek kost slechts

ƒ 1.25

No. 111. De schoonheid van d« vrouw. Do veredelin.' van het vrouwelijk lichaam. Een pracbtwei\ voor ieder Man of »rouw

Dit prachtwerk van Dr. Messchendteck, voor Nederland bewerkt door Jkanne van Haansberge.v, onder toezicht van !'r. Arntzenius.

met 100 afbeeldingen en standen van het vrouwelijk lichaam, waaronder 81 naar het naakt model in alle houdingen. Deze zijn op kunütdrukcarton gedrukt. De schrijfster van dit prachtig boekwerk biedt ons een gelukkige combinatie van theorie en praktijk aun de eene, en fotografisch getrouwe afbeeldingen van het onbekleede lichaam en beproefde oefeningen aan de andere zijde. Prijs / 2 75 )