is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlugger of langzamer wordt uitgevoerd — een deel van een seconde, één, of meer seconden duren: haar duur is niet voor altijd vast te stellen.

Tot elkander echter staan de notenwaarden in vaste verhouding: een heele noot is altijd twee halve —, een kwartnoot altijd twee achtste noten waard. De waarde der noten wordt daarom een betrekkelijke waarde genoemd.

it7. Alle noten gezamenlijk geven slechts 3 deelen te zien : een lichaam, een stok en een vlag. Alleen de noten onder de kwartnoot bezitten alle 3 de deelen; de halve en de kwartnoot hebben slechts lichaam en stok, de heele noot en de brevis enkel het lichaam.

In eenstemmige muziek schrijft men:

de noten beneden de 3e lijn met den stok naar boven, „ „ boven de 3e lijn „ „ » » beneden, „ „ op de 3® lijn „ „ » „ boven of

naar beneden.

I)e stok naar boven wordt aan de rechterzijde, die naar beneden aan de linkerzijde van het lichaam der noot gehecht; de vlag komt altijd aan de rechterzijde van den stok. Voorbeeld:

Wordt muziek voor twee zangstemmen op één balk geschreven, dan schrijft men, met afwijking van den regel, de bovenstem met de stokken naar boven, de benedenstem naar beneden. Een noot, die in dit geval twee stokken — een naar boven en een naar beneden — heeft, moet door beide stemmen gezongen worden.