is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms plaatst men 2 stippen achter een noot, de laatste stip heeft dan weer half zooveel waarde als de eerste:

I I ' 1 f*»

O'** — af + é + *

2. de verbindingsboog.

De verbindingsboog, tusschen 2 noten — ook noten met stippen — van denzelfden naam en dezelfde hoogte geplaatst, vereenigt die noten tot één waarde:

i i i — (=5 kwartnoten waard, ook

— 5 achtste noten waard, ook #• 0

I y II

Zijn er meer dan 2 noten te verbinden, dan trekt men den boog niet over alle heen, doch telkens tot de volgende: ; fS

« ^ é =9 achtste noten waard.

- 10 kwartnoten waard.

III!

3. de fermata, ook point d'orgue genoemd.

De fermata /C\, boven een noot geplaatst, wijst geen bepaalde waardevermeerdering aan; maar beteekent alleen, dat de toon langer mag worden aangehouden dan de noot aangeeft:

; waarde niet nauwkeurig te bepalen.

I

40. Geven de 3 genoemde middelen alleen waardevermeerdering, er kan ook waardevermindering, hoewel in geringer mate, worden aangegeven.

Dit geschiedt door:

1. het staccato-teeken.

Staccato-teekens zijn puntjes boven de noten, die aanwijzen dat elke noot een zeer kleine waardevermindering moet