is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)e halve toon blijkt hier tusschen den 2" en 3" toon te liggen, terwijl tusschen den 3n en 4" een heele toon ligt. Door nu den 3n toon, die midden tusschen de 2 ongelijke toonschreden ligt, chromatisch te verhoogen, brengt men hem een halve schrede verder van den 2n, en evenveel dichter bij den 4" toon,

waardoor de geëischte opvolging in t tetrachord: 2 heele gevolgd door 1 halven toon, verkregen is, en de toonladder aan alle voorwaarden voldoet, waaronder ook behoort, dat altijd tusschen de 2 tetrachords een heele toon moet liggen.

De wijze, waarop hij uit de toonladder van c ontstaat, is dus voor te stellen door:

83. Door het 2e tetrachord van de toonladder van « weer als le voor een nieuwe toonladder aan te nemen, en