is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende intervallen, op deze wijze in de toonladder van c voorkomend.

I II III IV V VI VII VIII

Omdat de onderlinge verhouding der tonen van eiKe majeurtoonladder dezelfde is als die in de toonladder van c — immers c is de normaal- of modeltoonladder —, gaat de reeks

rgjsrrKgr

die door haar dadelijk in 't oog vallenden symmetrischen vorm gemakkelijk te onthouden is, ook op voor alle majeurtoonladders.

In elke majeurtoonladder zijn de intervallen, vanaf den grondtoon gerekend, rein of groot.

Toepassing.

a. Het benoemen van een bestaand interval.

Men beschouwt den ondertoon van 't interval als grondtoon van een majeurtoonladder; komt de boventoon in die toonladder voor, dan is het interval rein of groot; is hij chromatisch gewijzigd, dan is de soort van interval gemakkelijk te berekenen.

Voorbeelden:

12 3 4

1. Ondertoon g, toonladder van g:

g, a, b, c, dus ff-c: reine quart.

2. Ondertoon c, toonladder van c:

c, d, e, f, dus c—f: reine quart.