is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige 6 tonen ongewijzigd van die voorgaande overneemt, dan is 't duidelijk, dat elke twee op elkander volgende toonladders in den 1" graad verwant zijn. Zoo komen we tot de gevolgtrekking:

Elke majeurtoonladder heeft 2. majeurverwanten in den 1" graad: die met 1 voorteeken meer en met 1 voorteeken minder, of de voorafgaande en de volgende.

Daar de quintencirkels de volgorde der toonladders aangeven, maken zij dus het overzien der verwanten in den 1" graad bijzonder gemakkelijk: elke 2 op elkander volgende, zoowel in gewone als in teruggaande richting, zijn in den 1» graad verwant.

107. Tot nog belangrijker opmerking komen we, door de 2 reeksen grondtonen, die der kruisen en der mollen, in één cirkel te vereenigen, daarbij elke reeks haar eigen richting latende.