is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elke transpositie verandering van voorteekening mee, en vertoont het getransponeerde stuk een andere voorteekening

dan het oorspronkelijke.

Men kan derhalve ook aldus definiëeren: Trans poneeren is het overbrengen van een compositie in een andere toonladder.

113. Het transponeeren zelf, op deze wijze gevraagd, blijft echter hetzelfde. Moet b.v.b. een muziekstuk, dat in K staat, in b worden overgebracht, dan heeft men alleen na te gaan, hoeveel 1» hooger ligt dan g, en t geheele muziekstuk zooveel — in dit geval een groote terts

hooger te schrijven.

Onderstaande regel staat in bes. voorteekening 2 mollen:

Wordt hij getransponeerd in g, dan moet hij een kleine terts lager geschreven worden, want bes—g is een kleine onderterts. De getransponeerde regel krijgt de voorteekening van g — één kruis — en wordt:

Transponeeren we hem in es, dan moet bes e* worden, en een reine kwart rijzen; bijgevolg rijzen dan alle noten een reine kwart, en de regel krijgt de voorteekening van es , of 3 mollen: