is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120. Over de harmonische mineurtoonladders kunnen we nu zeer kort zijn. Wie een harmonische mineurtoonladder moet samenstellen, neemt eenvoudig de gelijknamige melodische, laat daarin de verhooging van de sext achterwege, en maakt de daling aan de rijzing gelijk.

I)e voorteekening der harmonische toonladders is dezelfde als die der melodische; in rijzing en daling beide komt nu één laddervreemde verhooging: die van de septime.

127. Evenals bij de majeur (zie 80) eindigt een compositie, die in een mineurtoonladder staat, met den grondtoon, de terts, of de quint van die toonladder, zoodat ook hier de toonladder waarin het stuk geschreven is, te vinden is uit de voorteekening in verband met de sluitnoot.

128. Ook tusschen de mineurtoonladders bestaat verwantschap, op dezelfde wijze als bij de majeur. Elke twee op elkander volgende toonladders zijn dus in den 1" graad verwant, en we maken, evenals bij de majeur (zie 100) de gevolgtrekking:

Elke mineurtoonladder heeft 2 mineurverwanten in den ln graad: die met 1 voorteeken minder, of de voorafgaande en de volgende.

129. Er bestaat echter ook verwantschap tusschen majeuren mineurtoonladders. Uit al het voorafgaande over de mineurtoonsoort zal dit reeds duidelijk geworden zijn. Want kan van een majeurtoonladder een rijzende mineur gemaakt worden door alleen de terts te verlagen, dan hebben de twee rijzingen slechts één niet gemeenschappelijken toon.

Met elke majeurtoonladder is dus — door de rijzing — haar gelijknamige mineur in den 1" graad verwant.

En ook twee paralleltoonladders zijn in den 1" graad verwant.

/