is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan komen op die plnats de stippen aan weerszijden van de dubbele streep:

Soms moeten de laatste maten van de herhaling anders zijn dan die van de eerste uitvoering; dit wordt aangewezen door:

lma beteekent prima volta m eerste maal,

•Jda beteekent seconda volta ~ tweede maal.

In bovenstaan den regel worden dus eerst de eerste 6 maten uitgevoerd, daarna weer de eerste 4, waarop nu 7 en 8 volgen, en men met 9, 10 enz. verder gaat: de 5e en 6e maat worden dus in de herhaling overgeslagen.

Loopt de herhaling slechts over een paar maten, dan gebruikt men zelfs niet eens het repetitie-teeken, maar zet eenvoudig boven de te herhalen maten een boog met ,,6tV' er in:

136. I)e letters D. C., meestal aan 't eind van een compositie, zijn een afkorting van Da Capo = van H begin (Lat. raput = hoofd». Bij deze letters gekomen, begint men dus weer van voren af. Dikwijls heeft men in t te herhalen gedeelte een dubbele streep, met een fermata of met 't woord