is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijfwijze:

Iitvoenng:

Schrijfwijze:

Uitvoering:

en andere dergelijke. In vocale muziek komen ze echter zelden voor.

XVIII. MELODISCHE VERSIERINGEN.

liJS. Melodische versieringen zijn noten of notengroepen, die — zonder den gang eener melodie in hoofdzaak te veranderen — hier en daar worden bijgevoegd, en alleen tot versiering of verfraaiing dienen. Zij vervullen als 't ware de plaats van de ornamenten, waarmee men een of ander voorwerp van kunst of smaak versiert, zonder dat daardoor de hoofdlijnen van dat voorwerp verloren gaan. De leer der melodische versieringen is daarom ook bekend onder den naam van muzikale ornamentiek.

Bij elke muzikale versiering heeft men 2 soorten van tonen te onderscheiden:

a. De hoofdtonen, die tot den gang der melodie behooren,

b. De versieringstonen.

De versieringstonen worde.n aangegeven door kleine noten,