is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. De Mordent.

De Mordent is de tegenstelling van den Pralltriller, en bestaat dus in de wisseling van den hoofdtoon met zijn onder^econde. Die onderseconde moet klein genomen worden, behalve wanneer de hoofdtoon, die onmiddellijk op den vergierden hoofdtoon volgt, diens groote onderseconde is.

De mordent wordt aangewezen door 't teeken

Schrijfwijze: Uitvoering:

6. De voorafgaande Dubbelslag.

De voorafgaande dubbelslag bestaat uit 3 snel uitgevoerde tonen, die 't begin van den hoofdtoon vervangen en door dezen gevolgd worden. Hij wordt aangegeven door een teeken boven de hoofdnoot. Is dat teeken ast, dan zijn de 3 tonen

bovemeconde, hoofdtoon en onderseconde;

is het 't omgekeerde, ï/ï, dan zijn ze

onderseconde, hoofdtoon en bovenseconde,

dus juist zooals de loop van de krul aangeeft,

Schrijfwijze:

Uitvoering: