is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komen meer trillers na elkander, dan spreekt men van een trillerketen:

2. De vervangende Dubbelslag.

De Dubbelslag kan ook vervangende versiering zijn. Hij wordt dit, als het teeken !/; boven een noot staat, en 't tempo zóó vlug is, dat het onmogelijk wordt den hoofdtoon langer duur te geven dan elk der versieringstonen.

Schrijfwijze:

ritvoerin#:

De geheele duur van den hoofdtoon wordt hier door den dubbelslag, die ook in dit geval uit 4 tonen bestaan moet, ingenomen.

XIX. IETS OVER MUZIKALEN ZINSBOUW.

142. Iedere compositie bestaat uit een samenvoeging van melodie, rhythmus, en — zoo ze meerstemmig is — harmonie. Op de laatste komen we in 't volgende hoofdstuk terug.

Onder melodie verstaat men eenvoudig de opeenvolging van tonen, de aaneenschakeling van intervallen.

Denkt men zich deze in een compositie weg, beschouwt men dus alle tonen als van dezelfde — onverschillig welke —

Allegro asmi.