is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee voorste en twee achterste. Op onderstaande teekening zijn de voorste gewrichtsvlakten door 't cijfer 3, de achterste door 't cijfer 4 aangewezen.

F i g. -• 11<'t ringvormig kraakbeen.

A van voren |

I! van terzijde I

, . • ) gezien.

( van achteren I

I) van onder j

voorste, 4: aehterste gewrichtsvlakten.

Op de 2 voorste gewrichtsvlakten rusten de onderste hoornen (zie fig. 3, 6) van het schildvormig kraakbeen, dat uit 2 vierhoekige kraakbeenige platen bestaat. Deze zijn aan de voorzijde zóó met elkander vergroeid, dat aan de voorzijde een uitspringende hoek gevormd wordt. De bovenpunt van dien hoek, de Adamsappel, is vóór in den hals gemakkelijk te voelen, en dikwijls — vooral bij mannen — ook zeer goed zichtbaar.

Vlak boven den Adamsappel verwijderen de randen der