is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het meer twee plooien in het slijmvlies, waarmee het geheele strottenhoofd van binnen bekleed is. Zij dragen den naam van valsche stembanden; terwijl de ruimte aan weers¬

pie 4 De stemspleet, de stembanden en aangrenzende deelen van boven gezien. Boven: stand bij gewone uitademing.

„k: schildvormig kraakbeen; st: stemband; 6: bindweefsel tusschen den stemband en den binnenwand van't strottenhoofd; m: stembanduitsteksel van 't bekervormig kraakbeen; bk: bekervormig kraakbeen; */: slokdarm, opl: stemspleet, wijdgeopend; tb: tongbeen. Het donker gearceerde deel tusschen stemband en bindweefsel is de schild-bekerspier.

A: vernauwing; B: verwijding der stemspleet.

s: schildvormig kraakbeen; r: ringkraakbeen; kl: bekervormigkraakbeen | n .* stemband-uitsteeksel.

zijden, die van onder door de echte, van boven door de valsche stembanden begrensd wordt, de groeve van Morgagni heet.

VAN DER I.AAN, Ons tocmslelxel.